Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Rodzina: Jan Giełzakowski + Regina Giełzakowska (z domu Kocylińska) (F12926)

ślub data nieznana


 

Propozycja zmian dla: Rodzina: Jan Giełzakowski + Regina Giełzakowska (z domu Kocylińska) (F12926)
Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.