Kielakowie.pl

podróże naszej rodziny w czasie

Gałęzie


Wyniki 1 do 49 z 49

 #   Opis   Osoba początkowa   Osoby   Rodziny 
1 Agilolfingowie  2 1 
2 Alaholfingowie  150 57 
3 Alemanowie  3 2 
4 Amalowie  19 11 
5 Andegawenowie  8 2 
6 Arpadowie  8 4 
7 Babenbergowie  5 2 
8 Białyszewscy herbu Prus  134 49 
9 Gąsiorowscy z Baboszewa Wojciech Gąsiorowski 117 42 
10 Gepidowie Andaryk 61 38 
11 Grużewscy herbu Lubicz  232 97 
12 Gutowscy herbu Ślepowron  283 117 
13 Hunowie Uldin 37 25 
14 Jeżewscy linia A Mikołaj Bolesta Jeżewski 14 2 
15 Jeżewscy linia B  0 0 
16 Jeżewscy linia C  0 0 
17 Karolingowie św. Arnulf de Metz 151 58 
18 Kielakowie  910 273 
19 Konradyni  1 1 
20 Kurowie herbu Kur Stanisław Kur 389 141 
21 Leszczyńscy  85 34 
22 linia lidzka  25 8 
23 linia olańska  28 13 
24 linia taboryska  51 14 
25 Longobardowie  215 91 
26 Luitpoldingowie  16 4 
27 Męczyńscy herbu Prus  305 122 
28 Merowingowie Meroweusz 84 40 
29 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Arnold Mlicki 854 394 
30 Piastowie  110 24 
31 Piastowie kujawscy  21 6 
32 Piastowie mazowieccy  20 2 
33 Piastowie małopolscy  7 1 
34 Piastowie śląscy  16 6 
35 Piastowie wielkopolscy  20 1 
36 Potomkowie Józefa Kielaka  265 81 
37 Potomkowie Marcina Kielaka  0 0 
38 Przemyślidzi  18 8 
39 Przodkowie Szymańskich Żyjący 255 77 
40 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Jakub Rościszewski 233 107 
41 Rościszewscy B - potomkowie Adama Adam Rościszewski 199 105 
42 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
43 Rościszewscy D - potomkowie Jana Stanisława Chęcińska 0 0 
44 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
45 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 62 
46 Rurykowicze  8 3 
47 Wandalowie  481 181 
48 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank  458 168 
49 Wołowscy herbu Prus II  189 78 


Informacje administratora

Nie zajmujemy się żadnymi badaniami genealogicznymi na zamówienie.