Polski USA Deutsch Ruskij

Znajdź osobę

Główne gałęzie

Gałęzie


Wyniki 1 do 49 z 49

 #   Opis   Osoba początkowa   Osoby   Rodziny 
1 Gepidowie Andaryk 61 38 
2 Hunowie Uldin 37 25 
3 Kurowie herbu Kur Stanisław Kur 389 141 
4 Merowingowie Meroweusz 84 40 
5 Agilolfingowie  2 1 
6 Alaholfingowie  150 57 
7 Alemanowie  3 2 
8 Amalowie  19 11 
9 Andegawenowie  8 2 
10 Arpadowie  8 4 
11 Babenbergowie  5 2 
12 Białyszewscy herbu Prus  134 49 
13 Gąsiorowscy z Baboszewa Wojciech Gąsiorowski 118 42 
14 Grużewscy herbu Lubicz  232 97 
15 Gutowscy herbu Ślepowron  283 117 
16 Jeżewscy linia A Mikołaj Bolesta Jeżewski 14 2 
17 Jeżewscy linia B  0 0 
18 Jeżewscy linia C  0 0 
19 Karolingowie św. Arnulf de Metz 151 58 
20 Kielakowie  893 267 
21 Konradyni  1 1 
22 Leszczyńscy  83 33 
23 linia lidzka  25 8 
24 linia olańska  28 13 
25 linia taboryska  51 14 
26 Longobardowie  214 90 
27 Luitpoldingowie  16 4 
28 Męczyńscy herbu Prus  305 122 
29 Mliccy Jarnoldowie herbu Dołęga Arnold Mlicki 852 393 
30 Piastowie  110 24 
31 Piastowie kujawscy  21 6 
32 Piastowie mazowieccy  20 2 
33 Piastowie małopolscy  7 1 
34 Piastowie śląscy  16 6 
35 Piastowie wielkopolscy  20 1 
36 Potomkowie Józefa Kielaka  261 79 
37 Potomkowie Marcina Kielaka  0 0 
38 Przemyślidzi  18 8 
39 Przodkowie Szymańskich Żyjący 252 75 
40 Rościszewscy A - potomkowie Jakuba Jakub Rościszewski 233 107 
41 Rościszewscy B - potomkowie Adama Adam Rościszewski 200 105 
42 Rościszewscy C - potomkowie Mikołaja Mikołaj z Borkowa Rościszewski vel Borkowski 90 60 
43 Rościszewscy D - potomkowie Jana Stanisława Chęcińska 0 0 
44 Rościszewscy E - potomkowie Hieronima Hieronim ze Skrwilna Rościszewski 1 0 
45 Rościszewscy F - potomkowie Pawła Ziemaka Paweł Ziemak z Rościszewa Rościszewski 161 63 
46 Rurykowicze  8 3 
47 Wandalowie  480 180 
48 Ważyńscy (Skóra) herbu Abdank  457 167 
49 Wołowscy herbu Prus II  188 77